Фирма „ТИЕНГРУП“ ЕООД предлага следните услуги за крайни клиенти, корпоративни инвеститори и частни лица:

Проджект мениджмънт;

Пълен мениджмънт и инженеринг в инвестиционното проектиране;

Консултантски услуги в строителството;

Изпълнение на груб строеж, довършителни и инсталационни работи при външно финансиране;

Строежи от високо строителство,  прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

Стоманени конструкции;

Цилиндрични стоманени резервоари;

Технологични тръбопроводи, газопроводи, продуктопроводи, паропроводи, отоплителни инсталации: ниско и високо налягане, изпълнени от въглеродна, легирана, неръждаема стомана, като и PVC, PPR, PЕHD и други;

Технологично оборудване, машини и съоръжения, битова и колонна апаратура;
Компресорни станции;

Съоръжения с повишена опасност (СПО): монтаж, поддържане, ремонтиране и преустройване на: парни и водогрейни котли, когенериращи централи, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, съдове, работещи под налягане, преносни газопроводи, разпределителни мрежи, компресорни, газорегулиращи, газозамервателни станции, газорегулаторни пунктове и промишлени инсталации за природен газ, нефтопроводи, нефтопродуктопроводи и повдигателни съоръжения;

Климатични инсталации, термопомпени агрегати, климатични конвектори;

Електроинсталации, контактни мрежи, подстанции, машини и съоръжения;

КИП и АТП инсталации;

Реконструкции и ремонтни дейности в промишлеността;

Антикорозионни и изолационни работи.

Складова Техника.

За повече информация и контакти: (042) 924494; 0889 117 714; e-mail: office@tngroup.eu

строително проектиране

високо строителство

сглобяеми къщи

стоманени конструкции

стоманени резервоари

Промишлени инсталации