Фирма „ТИЕНГРУП“ ЕООД предлага проектиране, строителство и ремонтни дейности на жилищни, обществени и търговски сгради, индустриални обекти, къщи, вили, малки хотели и къщи за гости, високо и ниско строителство, изработка на метални конструкции (тръбопроводи, силози, резервоари) и изграждане на електро, климатични и други инсталации.

Предлагаме следните услуги за крайни клиенти, корпоративни инвеститори и частни лица:

 • Проджект мениджмънт;

 • Пълен мениджмънт и инженеринг в инвестиционното проектиране;

 • Консултантски услуги в строителството;

 • Изпълнение на груб строеж, довършителни и инсталационни работи при външно финансиране;

 • Строежи от високо строителство,  прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

 • Стоманени конструкции;

 • Цилиндрични стоманени резервоари;

 • Технологични тръбопроводи, газопроводи, продуктопроводи, паропроводи, отоплителни инсталации: ниско и високо налягане, изпълнени от въглеродна, легирана, неръждаема стомана, като и PVC, PPR, PЕHD и други;

 • Технологично оборудване, машини и съоръжения, битова и колонна апаратура;
  Компресорни станции;

 • Съоръжения с повишена опасност (СПО): монтаж, поддържане, ремонтиране и преустройване на: парни и водогрейни котли, когенериращи централи, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, съдове, работещи под налягане, преносни газопроводи, разпределителни мрежи, компресорни, газорегулиращи, газозамервателни станции, газорегулаторни пунктове и промишлени инсталации за природен газ, нефтопроводи, нефтопродуктопроводи и повдигателни съоръжения;

 • Климатични инсталации, термопомпени агрегати, климатични конвектори;

 • Електроинсталации, контактни мрежи, подстанции, машини и съоръжения;

 • КИП и АТП инсталации;

 • Реконструкции и ремонтни дейности в промишлеността;

 • Антикорозионни и изолационни работи.

 • Складова Техника.

За повече информация и контакти: (042) 924494; 0889 117 714; e-mail: office@tngroup.eu

Строително проектиране

 

високо строителство

 

сглобяеми къщи

 

метални конструкции

 

стоманени резервоари

 

промишлени инсталации